Skip links

Services

Landevejstransport af levnedsmidler overalt i Europa

Specialister siden 1918

HPT er specialister i transport- og logistikløsninger for temperaturkrævende stykgods-forsendelser mellem Skandinavien og Europa. Vi har daglig drift af 200 køretøjer - deriblandt 160 egne multitempererede trailere.

HPT har hovedkontor i Padborg, er en familieejet virksomhed, der har eksisteret siden 1918. I dag har 290 medarbejdere deres daglige gang i virksomheden - fordelt på lager, kontor og chauffører. Her råder vi over oplagringsmuligheder på vore egne køle-, frost- og tørgods-lagre.

Vores services

Kvalitet og sikkerhed

Hos H. P. Therkelsen ligger vi stor vægt på at levere en høj og ensartet service til alle vores kunder.

Vi er certificeret i henhold til IFS Logistics 2.3. Det er en certificering, der kontrollerer og sikrer fødevaresikkerheden i hele logistikkæden.

 

IFS-standarden er udarbejdet af de store fødevarekæder i Tyskland, Frankrig og Italien, og er en anerkendt certificering som benyttes i store dele af verden.

 

IFS-standarden stiller krav til blandt andet:

  • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
  • Transportudstyr
  • Kalibrering af måleudstyr
  • Hygiejneregler
  • Sporbarhed
  • Uddannelse af personale
  • Løbende træning af personale

 

For at opretholde certificeringen sker der årligt en auditering efter standardens krav. Auditeringen sker uden advarsel, hvilket sikrer at vi hele tiden opretholder den høje standard.

 

Alle opgaver udføres i henhold til bestemmelserne fastsat af Nordisk Speditørforbund – NSAB 2015

 

Transportopgaverne udføres efter bestemmelserne i loven om fragtaftaler ved international vejtransport- CMR

 

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger:

Jesper Smedt, Kvalitetschef
Telefon: +45 7367 5106
E-mail: jsm@hpt.dk

H. P. Therkelsens 55 disponenter og speditører sørger altid for, at dine produkter når sikkert og rettidigt frem til deres destination. Produkterne bliver også leveret med dokumentation for, at transporten af fødevarer er foregået under de rigtige temperaturmæssige forhold, og ubrudt kølekæde. Derfor skal du ikke bekymre dig om noget.

Alle vores trailere er udstyret med to temperaturzoner, hvilket gør det muligt at kombinere flere temperaturer i samme transport. Det kan eksempelvis være at kombinere køl og frost i en trailer ved hjælp af en termoskillevæg.

Vi sørger altid for de nødvendige transportdokumenter, og vi er i løbende kontakt med vores kunder, samarbejdspartnere og lastvogne på vejene. Derved sikrer vi, at du ikke behøver bekymre dig for noget, når du overlader logistikken til os.

Alle opgaver løses ved brug af avancerede IT-systemer og omfatter eksempelvis EDI integration og webbooking, for at sikre kommunikationen sker problemfrit.

Vi har også mulighed for at varetage andre opgaver, end blot transporten for din virksomhed. Vi kan derfor også tilbyde din virksomhed at tage hånd om mange af logistikfunktionerne. Det kan inkludere:

 

Forecast

Holde styr på lager og lagerbeholdning og give besked til dine produktionsfaciliteter, hvis vi kan se at der kommer til at mangle produkter på lageret.

 

Koordinering af produktionsenheder

Vi kan sørge for et tæt samarbejde mellem dine produktionsenheder og den mængde vare der er er på lager. På den måde sørger vi for, at du ikke oplever ikke et tomt lager eller varemangel.

 

Disponering

Vi har mange års erfaring med disponering af gods, og vi kan med den erfaring sikre at de korrekte varer og korrekte mængder forlader lageret og ankommer til deres destination til tiden.

 

Lagerstyring

Vi kan holde overblikket over dine produkter, både på vores lagre i Padborg, men også på eksterne lagre andetsteds. Vi sikrer os at der altid vil være det rette antal af dine produkter på lageret, så du trygt og sikkert kan håndtere andre opgaver.

 

Planlægning og bestilling af transport

Vi sørger for at planlægge og bestille de rette transporter til dine produkter, så der ikke kommer til at opstå en varemangel ved slutdestinationen.

 

Tolddeklarering

Skulle det være nødvendigt at fremskaffe en tolddeklarering for dine produkter, så kan vi også sørge for dette. Det kan eksempelvis være nødvendigt, hvis produkterne skal til et ikke EU-land som Schweiz.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere informationer:

Flemming Radoor, Driftschef
Telefon: +45 7367 5200
E-mail: fra@hpt.dk

 

HPT transportbetingelser