Skip links

Lagerlogistik

Lagerlogistik

H. P. Therkelsens terminaler og lagre i Padborg er helt centrale i de services som vi kan tilbyde.

Her fungerer vi både som lagerhotel og står for ompakning af temperaturfølsomt gods.

 

I Padborg har vi over 8.400m2 lagerareal, som er fordelt over både køle- og fryselager. Derudover har vi 4.000 m2 lagerplads til tørgods.

 

For at sikre den største sikkerhed og leve op til fødevarekontroller, så bliver vores lagerfaciliteter kontinuerligt kvalitetskontrolleret. Dermed sikrer vi os, at vi kan leve op til de veterinære krav, som Fødevarekontrollen stiller.

 

Vi har 80 lager- og 6 administrative medarbejdere ansat i vores lagerafdeling, og de sørger for at alle vare bliver læsset forsvarligt og til tiden – så kan dine varer nå ud til dine kunder i rette tid og mængde.

 

Udover at kunne tilbyde oplagring af produkter, så kan vi på vores lager også tilbyde:

 

Vask og rengøring af transportemballage

Vi kan sørge for jeres transportemballage bliver vasket og rengjort, så det er klar til den næste gang det skal bruges. Vask og rengøring af transportemballagen bliver gjort efter de gældende regler for fødevarelogistik.

 

Ompakning, plukning og mærkning

H. P. Therkelsen kan efter dine behov ompakke varerne på vores lager, og sende dem til slutdestinationen præcis som du vil have dem leveret.

 

Kontrol og optælling

Vi fører løbende kontrol og optælling på de varer der er på vores lager. Det gør vi for at sikre at vi kan opretholde en høj kvalitet og standard på vores lager, men også så vi kan sikre at vi overholder de krav der findes for håndtering af fødevarer.

For yderligere informationer venligst kontakt:

Jørgen Jonstrup, Terminalchef
Telefon: +45 7367 5184
E-mail: jjn@hpt.dk